Udviklet i Tyskland
Personlig rådgivning
Cloudbaseret produktstyring
Sikker betaling
Eksklusivt til erhvervskunder
Übungen bei der Jugendfeuerwehr_Schleifkorbtrage
Indsigt Juniorbrandkorps, Skålbåre

Rekruttering og træning af unge talenter i juniorbrandkorpset – et kig på Danmark

Brandvæsener ville ikke kunne eksistere uden frivillige, de udgør ofte størstedelen af mandskabet – faktisk hele 95% af mandskabet i tyske brandvæsener er frivillige. For at sikre de næste generationer af brandmænd, er det vigtigt at rekruttere unge mennesker med interesse for faget, som gerne vil introduceres til branchen og træningen. Et kig på Danmark viser, at danske juniorbrandkorps er klart underrepræsenteret i forhold til for eksempel Tyskland. Gennem samtale med Florian Habig, instruktør og uddannelseskoordinator for “Østjyllands brandvæsen juniorbrandkorps”, finder vi ud af hvorfor dette er tilfældet, og hvordan rekruttering og træningen af de unge mennesker foregår hos dem. Denne artikel beskriver ydermere hvordan tilslutning til juniorbrandkorpset, har en positiv indflydelse på de unges fysiske såvel som psykiske kompetencer.

“Unge i beredskabet”: det danske juniorbrandkorps

Unge i beredskabet er en landsorganisation som med deres egne ord: “Samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning.” De har sat sig selv et mål om, at fortælle og vise børn og unge mennesker i Danmark glæden ved at give sin hjælp og arbejdskraft til brandslukning og redning.

Florian Habig er projektmedarbejder i Unge i Beredskabet, og er ansvarlig for træning af juniorbrandkorpset i Aarhus. Han medbringer en en bred vifte af erfaringer og en stor mængde af viden, eftersom han både er uddannet sygeplejerske, førstehjælpsinstruktør og brandmand. Han er ydermere både uddannet i Tyskland og Danmark, og arbejder i dag som både frivillig brandmand og hos juniorbrandkorpset.

Organisation af danske brandvæsener

Brandvæsener i Danmark er organiseret meget anderledes, end brandvæsener i Tyskland. Danmark er væsentligt tyndere befolket, hvilket medfører at nogle små byer ikke har deres egne brandstationer. Ofte ligger brandstationerne i Danmark hele 30 kilometer fra hinanden. Dette er den største svaghed for brandbekæmpelse, da det uden for byerne sommetider kan være så godt som umuligt for brandvæsenet, at komme hurtigt nok frem til ulykken.

Brandmænd kan deles op i tre grupper: professionelle brandmænd, frivillige brandmænd og deltids brandmænd. Omkring  82% af danske beredskaber består af frivillige og deltidsansatte, hvoraf sidstnævnte udgør flertallet. For at kvalificere sig som deltidsbrandmand, skal man bo og arbejde indenfor 5 minutter af brandstationen. En meget vanskelig betingelse at opfylde, når stationerne i Danmark ligger så spredt.

Disse store distancer kombineret med et mindre antal frivillige, skaber også dårligere forhold for juniorbrandkorpsene. Hvis der havde ligget brandstationer “lige rundt om hjørnet” havde flere unge sikkert haft modet på at prøve det af. Dog ser vi alligevel en stigning i antallet af juniorbrandkorps. I 2007 var der blot 16 juniorbrandkorps, men efter den store stigning af engagement fra beredskabets side, er der nu, i slutningen af 2021 hele 51 juniorbrandkorps. Dog er dette antal stadig minimalt set i sammenligning med Tyskland, som har hele 20.867 juniorbrandkorps ifølge German Fire Brigade Association.

I Danmark betyder det også, at børn og unge mennesker er afhængige af at deres forældre skal køre dem til brandstationen og hjem igen, hvis de gerne vil være en del af et juniorbrandkorps. En tur som nemt kan forsage 30-40 minutters kørsel. Det er en stor forhindring, når det kommer til unge i beredskabet og deres forældre, som skal kunne tilpasse deres dagligdag efter dette.

Juniorbrandkorpsets effekt på unges kognitive og sociale kompetencer

Hvad motiverer os? Det er sjovt, vi gør noget nyttigt og bidrager også til samfundet.” forklarer Florian Habig om hans naturlige motivation. Der er ingen plads til at være alene eller selvcentreret i juniorbrandkorpset. Det er her kammeratskab tæller. Medlemmerne i alderen 11 til 18 bliver en del af et solidt fælleskab, og kommer til at føle deres betydning for holdet. De er omkredset af andre ligesindede, og de fælles interesser bliver fremmet. Dette blev bekræftet i en undersøgelse af Unge i Beredskabet om hvordan deltagelse i et juniorbrandkorps, har indflydelse på unge mennesker.

En af de helt store fordele er, at de unge kan tage den viden, og de kompetencer som de har lært i juniorbrandkorpset, og bruge det i andre sammenhæng. Med andre ord, kan de altså overføre det de lære i juniorbrandkorpset til at kunne samarbejde, løse konflikter og have selvdisciplin i deres liv udenfor juniorbrandkorpset såsom i skole, på arbejde eller i familien. Undersøgelsen bekræfter at medlemmer af juniorbrandkorpset:

Juniorbrandkorpset_slangeudlægning_SmartEm
Slangeudlægning af juniorbrandkorpset © Florian Habig

En stor fordel for de unge er, hvordan de kan overføre denne nyerhvervede viden til andre mere dagligdagslignende situationer, såsom deres skolegang hvor de har brug for sociale- såvel som faglige færdigheder.

Ifølge resultaterne fra en undersøgelse planlægger en stor andel af de unge at fortsætte deres karriere som brandmænd som voksne.

Kort sagt må juniorbrandkorpset siges at medbringe mange vigtige kvaliteter og kompetencer til de unge mennesker, som både kan bruges i deres kommende karriere såvel som dagligdag.

Unge i beredskabet aktivitets program 

Rekruttering og træning af børn og unge er afgørende for at danne den næste generation af brandmænd og samtidig sikre os, at have et stærkt hold af frivillige når ulykkerne sker. Det er derfor, at Unge i beredskabet har sat sig selv et mål om at generere et stort fokus, og en høj entusiasme på brandmandsfaget blandt unge i Danmark. Som projektmedarbejder i Unge i beredskabet, bruger Florian sin passion og sine evner til at rekruttere, træne og undervise unge mennesker i færdighederne inden for brand og redning.

Juniorbrandkorpset Aarhus mødes en gang om ugen og kommer igennem et fuldt træningsprogram i løbet af et år, bestående af brandslukning, førstehjælp, redning, tekniske opgaver, CBRNE og vedligeholdelse af udstyr. I løbet af året bliver der ydermere planlagt overnatningsture. Her får de unge en indsigt i, hvordan en 24-timers vagt forløber sig.
Juniorbrandkorpset planlægger også fællesaktiviteter som svømmeture, hvor der også øves vandredning.

Übung Feuerwehreinsatz Jugendfeuerwehr_SmartEm

Unge i beredskabet har udviklet en række kurser for unge, som giver dem en god erfaring med fagligheden og kompetencerne der skal bruges i virkelige verden. Det er kurser såsom assistent instruktører og førstehjælpere (på et ungdoms niveau). Over en til tre weekender, afhængig af emnet, fordyber typisk mellem 16 til 20 deltagere i forskellige emner inden for brand og redning. De ender med at modtage diplomer og beviser for deres færdiggjorte kursusforløb, som de kan tage med sig videre. Skulle man have lyst til at tage alle træningskurser, udviklet af Unge i beredskabet, ville det tage mellem 2 og 3 år i alt. Derigennem kan de unge blive bidt af faget og have større interesse i at blive brandmand som voksen, eller andre jobs som disse kurser kan hjælpe til, såsom redningstjenester, politi eller militær.

Udstyret hos juniorbrandkorpset

De unge laver øvelser med det samme udstyr som de rigtige brandvæsener, så de kan lære procedurerne og funktionerne allerede fra start. Her er blot en komplikation: det er vigtigt ikke at overbelaste dem med den tunge vægt som udstyret har. Heldigvis kan de ved brug af SmartEm skålbåre skåne deres rygge, når tungt udstyr skal bruges. En langt større effektivitet opnås med skålbåren fra Smartem, da forskellige tilbehørsdele kan påmonteres og derved blandt andet kan bruges med hjul, som en trillebøre. Det betyder at de kan transportere udstyr eller mennesker i båren, med kun den halve belastning af hvis de skulle bære den.

“For børn og unge mennesker, er tilbehøret til SmartEm’s skålbåre, såsom hjul og bærehåndtag næsten som at bygge med LEGO, det gør dem glade.”

Florian Habig

Godt udstyr som fungere som en løsnings-platform for utallige redningssituationer, er ikke nær så trættende at bruge. Opgaven bliver både nemmere og sjovere. I denne henseende er vi hos SmartEm meget begejstret over, at kunne give et bidrag til rekrutteringen og træningen af unge talenter gennem vores redningsudstyr.

Under en redningsøvelse påbegyndte juniorbrandkorpset en redning, hvor de kun brugte en traditionel skålbåre. De indså hurtigt, at deres risiko for at glide, og hermed tabe den tilskadekomne på det glatte og isede underlag, var for høj. Derfor fandt de på en hurtig og genial løsning, hvor de lagde den traditionelle skålbåre, med den tilskadekomne i, op i SmartEm’s skålbåre med hjul. Herved kunne de redde den tilskadekomne hurtigt og sikkert.

Har du nogle spørgsmål om juniorbrandkorpsets træning, eller SmartEm udstyr? Kontakt os her.Du kan også være interesseret i


Kommentarer

0 Kommentarer indtil videre