Udviklet i Tyskland
Personlig rådgivning
Cloudbaseret produktstyring
Sikker betaling
Eksklusivt til erhvervskunder

Vilkår og betingelser

som er gældende ved købsaftaler indgået via onlinebutikken (www.smartemergency.com)

mellem

SmartEm GmbH In der Lieblich 9 56427 Siershahn  

Telefon +49 (0) 2623-869929-0 Fax +49 (0) 2623-869929-9 E-Mail: info@smartem.de

registreret i handelsregisteret ved distriktsretten Montabaur under HRB 24609, repræsenteret af Nadia Haller-Aregger, VAT nr.: DE 300057989 – herefter “sælger” -

og

køberen, som defineret i købsaftalens artikel 2 – herefter ”Køber”:

Artikel 1: Anvendelsesområde og begrebsdefinitioner

(1) Med hensyn til relationen mellem Sælger og Køber vil versionen af disse generelle vilkår og betingelser på ordrebekræftelsestidspunktet udelukkende være gældende. Købers vilkår og betingelser kan ikke gøres gældende, uagtet at Sælger udtrykkeligt ikke har modsat anvendelsen. Afvigende eller modsatrettede betingelser gælder kun i tilfælde af, at Sælger skriftligt har godkendt disse.

(2) Køber anses at være en forbruger, når Køber hovedsageligt handler uden for sit erhverv, hvorved bestilte produkter og tjenester ikke i overvejende grad kan tilskrives Købers kommercielle eller uafhængige erhverv. Køber anses at være erhvervsdrivende, når Køber som fysisk person, en virksomhedsenhed eller et juridisk ansvarligt partnerskab, handler i forlængelse af Købers kommercielle eller uafhængige erhverv på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås.

Artikel 2: Indgåelse af købsaftale

(1) Præsentation og promovering af produkter på Sælgers hjemmeside udgør ikke et formaliseret tilbud om indgåelse af købsaftale.

(2) Køber kan vælge iblandt Sælgers sortiment, som omfatter produkter, navnlig førstehjælpsprodukter og redningsprodukter, hvorefter tilvalgte produkt(er) samles i hjemmesidens indkøbskurv ved anvendelsen af knappen “tilføj til indkøbskurv”. Knappen “forpligt til at købe” udgør en bindende købsanmodning for Køber af produkterne i indkøbskurven. Købsanmodningen kan kun fremsættes af Køber, såfremt Køber accepterer de gældende generelle vilkår og betingelser, hvilket bliver inkorporeret i købsanmodningen ved at klikke på knappen “Accepter generelle vilkår og betingelser”.

(3) Sælger sender Køber en automatiseret e-mail for at bekræfte modtagelsen af købsanmodningen, samt gengive Købers bestilling. Den automatiseret e-mail og ordre gengivelsen kan udskrives af Køber, såfremt Køber ønsker dette. Den automatiseret e-mail dokumenterer blot, at Sælger har modtaget Købers ordre, hvorfor den automatiseret e-mail ikke udgør Sælgers accept af købsanmodningen. Købsaftalen er først endegyldigt indgået og bindende, når Sælger erklærer accept af købsanmodningen, hvilket fremsendes til Køber i en separat e-mail, og konstituerer en ordrebekræftelse. Sælger fremsender Køber sin accept af købsanmodningen via et holdbart medium (e-mail eller udskrift). Sælger fremsender sin accept af købsanmodningen senest, når ordren leveres til Køber. Personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesbestemmelser.

(4) Indgåelse af købsaftalen og eventuelt dialog mellem Køber og Sælger gennemføres på sproget tysk.

Artikel 3 Levering og produkt tilgængelighed

(1) Sælgers angivet leveringstid af ordren, beregnes fra tidspunktet, hvor Sælger har afsendt sin accept af købsanmodningen, forudsat at købsprisen er betalt (kreditkøb undtaget). Leveringstiden er 5 hverdage, hvor der for de respektive produkter i onlinebutikken ikke er fastsat en specificeret frist for levering, eller oplyst andet vedrørende leveringstiden.

(2) Sælger underretter Køber i tilfælde af, at købsanmodningen indeholder ét eller flere produkter, som ikke er tilgængeligt på købsanmodningstidspunktet. Underretningen fremsendes Køber samtidig med accept af købsanmodningen. Sælger erklærer ikke accept af købsanmodningen i tilfælde af, at ét eller flere produkter i købsanmodningen permanent er udgået fra Sælgers sortimentet, hvorved der ikke foreligger en bindende købsaftale mellem Sælger og Køber.

(3) Sælger underretter Køber i tilfælde af, at købsanmodningen indeholder ét eller flere produkter, som midlertidigt ikke er tilgængeligt på købsanmodningstidspunktet. Underretningen fremsendes Køber samtidig med accept af købsanmodningen.

(4) Følgende leveringsbegrænsninger gælder: Sælger accepterer kun købsanmodninger fra Køber, som normalvis har bopæl (og hvis faktureringsadresse er) i ét af følgende lande, og leveringsadressen er i samme land: EU, EFTA, CH, UK.

Artikel 4 Ejendomsforbehold

(1) Ethvert produkt forbliver Sælgers ejendom, indtil fuldstændig betaling af ordren er gennemført.

(2) Følgende vilkår og betingelser er yderligere gældende, hvor Køber er erhvervsdrivende, som defineret i art. 1.2:

  1. (2) Følgende vilkår og betingelser er yderligere gældende, hvor Køber er erhvervsdrivende, som defineret i art. 1.2: Ethvert produkt forbliver Sælgers ejendom, indtil alle nuværende såvel fremtidige krav, inklusiv ethvert kontosaldokrav, er blevet opfyldt af Køber. Sælger bevarer retten til at hæve købsaftalen, såfremt Køber ikke betaler rettidigt, idet dette betragtes værende i strid med købsaftalen. Købsaftalen bliver ophævet, som følge af at Sælger anvender sit ejendomsforhold. Køber kræves at dække alle fragtomkostninger i forbindelse med returneringen af ordren til Sælger.

Artikel 5 Priser og leveringsomkostninger

(1) Produkternes nettopris (eksklusiv tysk moms) og bruttopris (inklusiv tysk moms) er angivet på Sælgers hjemmeside.

(2) Køber henvises til ordrebekræftelsen, hvor informationer vedrørende leveringsomkostninger for Køber er angivet, medmindre Køber, som forbruger efter art. 1.2, anvender sin fortrydelsesret.

(3) Ordren leveres via pakkeforsendelse eller et transportfirma. Sælger bærer risikoen indtil leveringstidspunktet, såfremt Køber er en forbruger efter definitionen i art. 1.2.

(4) I tilfælde af fortrydelse af ordren skal Køber afholde de direkte omkostninger ved returneringen af ordren til Sælger.

Artikel 6 Betalingsbetingelser

(1) Køber kan foretage betaling via forudbetaling, øjeblikkelig bankoverførsel eller online betaling (PayPal eller kreditkort). Køber har mulighed for at foretage kreditkøb eller via SEPA-direkte debitering, såfremt Køber er detailhandler eller forretningskunder, og har et etableret forretningsforhold med Sælger.

(2) Sælger påtager sig intet ansvar for Købers økonomiske tab. Sælger forbeholder sig retten til at foretage kreditkontrol af Køber. Sælger forbeholder sig yderligere retten til kun at acceptere købsanmodning fra Køber, hvis Køber foretager betaling via forudbetaling, øjeblikkelig bankoverførsel eller online betaling (PayPal eller kreditkort), i tilfælde hvor Sælger anskuer Købers kreditværdighed tvivlsom, efter at have foretaget behørig kreditvurdering af Køber.

(3) Betaling af ordren forfalder straks efter købsaftalen er blevet accepteret af Sælger. Ved kreditkøb forfalder betalingen 14 (fjorten) dage efter at ordren er faktureret og leveret til Køber.

Artikel 7 Mangler og garanti

(1) Sælger er ansvarlig for mangler i henhold til gældende lovgivning, navnlig arts. 434 ff. BGB.

(2) Sælger påtager kun en yderligere garanti for solgte produkter, såfremt denne garanti udtrykkeligt fremgår for det respektive produkt i ordrebekræftelsen.

(3) Følgende afvigelser er gældende, hvor Køber er erhvervsdrivende, som defineret i art. 1.2:

  1. Sælgers garantiperiode er 12 (tolv) måneder fra ordrens leveringstidspunkt, uagtet art. 7.1.

Artikel 8 Ansvar

(1) Købers eventuelle erstatningskrav fraviges.

(2) Som undtagelse til art. 8.1 er erstatningskravene oplistet i denne bestemmelse, art. 8.2, gældende. Køber kan gøre erstatningskrav på grund af trusler; mod Købers liv, krop og / eller helbred; Sælgers overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; erstatningsansvar for andre former for skade forårsaget af Sælgers, herunder Sælgers juridiske repræsentanters og / eller stedfortrædende agenters, grove uagtsomhed eller forsætlige overtrædelse af forpligtigelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser defineres som essentielle forpligtigelser for opfyldelse af købsaftalen.

(3) Sælger er kun erstatningsansvarlig for overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvad angår typiske skader for købsaftaler af samme karakter og / eller forudsigelige typiske skader for købsaftaler af samme karakter, såfremt skaden er forårsaget, som følge af Sælgers forsømmelse. Dog er Sælger erstatningsvarlig, hvad angår Købers skade, som følge af Sælgers trusler mod Købers liv, krop og / eller helbred.

(4) Bestemmelserne i art. 8.1 og 8.2 er også gældende for Sælgers juridiske repræsentanter og stedfortrædende agenter, såfremt kravet fremsættes direkte mod dem.

(5) Ansvarsbegrænsninger efter art. 8.1 og 8.2 er ugyldige, såfremt Sælger på bedrageriskvis har skjult en mangel og / eller stillet ukorrekte garanti vedrørende ét eller flere produkter. Ligeledes er gældende, hvor Sælger og Køber har indgået særskilt aftale om ét eller flere produkters tilstand. Reglerne vedrørende produktansvar forbliver upåvirket.

Artikel 9 Afbestillingspolitik og standardfortrydelsesformular

(1) Forbrugere, som defineret i art. 1.2, har ret til at gøre brug af den lovbestemte fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg. I overensstemmelse med gældende juridiske retningslinjer, informerer Sælger hermed om fortrydelsesretten i forbindelse med fjernsalg.

(2) Fortrydelsesretten omfatter ikke købsaftaler vedrørende forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse og / eller hygiejne ikke kan returneres, såfremt forseglingen er fjernet og / eller brudt.

(3) I det følgende informerer Sælger om Købers fortrydelsesrettigheder, samt vedlægger en standardfortrydelsesformular:

Afbestillingspolitik Fortrydelsesretten Du har ret til at annullere købsaftalen inden for 14 (fjorten) dage uden at forelægge nogen grund herfor. Fortrydelsesperioden er 14 (fjorten) dage fra dagen, hvor du eller en udpeget tredjepart, som ikke er en salgsrepræsentant, overtager eller tager rådighed over ordren. For at udøve din fortrydelsesret skal du utvetydigt informere os (SmartEm GmbH, In der Lieblich 9, 56427 Siershahn, telefon +49 (0) 2623-869929-0, Fax +49 (0) 2623-869929-9, e-mail: info @ smartem.de) med en erklæring (f.eks. et brev sendt med post, telefax eller e-mail) angående din beslutning om at annullere købsaftalen. Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk for at udøve fortrydelsesretten. Din erklæring om udøvelsen af fortrydelsesretten vil være gyldig, hvor du afsender erklæringen forinden udløbet af fortrydelsesperioden.   Konsekvenser af ophævelsen Hvis du opsiger købsaftalen, er vi forpligtet til at tilbagebetale det fulde beløb, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af eventuelle ekstraomkostninger, foranlediget af du har valgt en leveringsmetode, som afviger fra vores billige standardleveringsmetode), uden unødig forsinkelse og senest 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor vi modtog din erklæring om ophævelse af købsaftalen. Ved tilbagebetalingen anvender vi samme betalingsmetode, som blev anvendt under den oprindelige transaktion, medmindre en anden aftale udtrykkeligt er indgået. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt et gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi har ret til at nægte tilbagebetaling, indtil vi har fået ordren i hænde igen, eller at du har fremlagt bevis for at have returneret ordren, alt efter hvilke af de 2, som indtræffer først. Du er forpligtet til at returnere eller aflevere ordren uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder inden for 14 (fjorten) dage senest fra den dag, hvor du til os erklærer ophævelse af købsaftalen. Fristen for returnering af ordren anses at være overholdt, hvis du afsender ordren forinden 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor du til os erklærer ophævelse af købsaftalen. Du skal afholde de direkte omkostninger ved returneringen af ordren. Returneringsomkostningerne anslås ikke at udgøre mere end €60; ved anvendelse af speditør kan omkostningerne være forøget. Du er forpligtet til at erstatte ethvert værditab på ordren, hvis pågældende værditab er et resultat af din unødige og / eller uforsvarlige håndtering af ordren i forbindelse med kontrol af dennes kvalitet, funktioner og funktionalitet.
Standardfortrydelsesformular (Du bedes udfylde og fremsende denne formular til os, hvis du ønsker at ophæve købsaftalen) Til SmartEm GmbH In der Lieblich 9 56427 Siershahn Telefon +49 (0) 2623-869929-0 Fax +49 (0) 2623-869929 -9 E-mail: info@smartem.de: – Jeg / vi (*) annullerer herved den købsaftale, jeg / vi (*) har indgået for køb af følgende produkter (*) / følgende servicelevering (*) – bestilt den (*) / modtaget den (*) – Forbrugerens navn (e) – Forbrugerens adresse – Forbrugerens  underskrift (kun i skriftlige meddelelser) – dato (*) Streg ud, hvis ikke relevant.

Artikel 10 Afsluttende bestemmelser

(1) Den tyske forbundsrepubliks ret gælder for kontrakter mellem sælger og køber, hvorved FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) fraviges. De juridiske regler for begrænsninger af lovvalg og præceptive lovbestemmelser forbliver upåvirket, navnlig i henhold til Købers, som forbruger efter definitions i art. 1.2, værneting.

(2) Tvist vedrørende købsaftalen skal løses ved Sælgers hovedkontors værneting, såfremt Køber er en forhandler, et selskabsorgan i henhold til offentlig ret eller en offentlig separat ejendom

(3) Købsaftalen forbliver bindende i sin helhed, trods individuelle artikler bliver betegnet ugyldige, hvorved de øvrige artikler forblivende bindende for Køber og Sælger. Ugyldige artikler erstattes af gældende lovbestemmelser, hvis sådanne eksisterer.

Forbrugernes voldgiftsnævn

Europa Kommission har etableret en online tvisteløsningsplatform, som kan anvendes ved tvister om købsaftaler, indgået online mellem en forbruger fra en EU-medlemsstat og et firma beliggende i EU. Platformen kan tilgås via følgende link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE

SmartEm GmbH er ikke juridisk forpligtet til at deltage i en tvistløsningsprocessen ved forbrugervoldgiftsnævnet. Vi er ikke villige til at deltage i sådanne procedure frivilligt.

Udbyderbetegnelse

SmartEm GmbH In der Lieblich 9 56427 Siershahn Tyskland

Telefon + 49 (0) 2623-869929-0 Fax + 49 (0) 2623-869929-9 E-Mail: info@smartem.de Hjemmeside: http://www.smartemergency.com

Registreret i handelsregisteret ved distriktsretten Montabaur under HRB 24609

Manager Nicolaj Wälli, Lenzburg / Switzerland

VAT Nr.: DE300057989